top of page
  • northseavikings

Dag 20 – Meedoen

Gisteravond had ik een reünie met oud collega’s. Sommigen had ik al meer dan tien jaar niet gesproken. Was een leuk weerzien en goed om te horen waar ze mee bezig waren. De vraag ‘En wat doe jij nu?’ slaat meestal op werk. Een van de collega’s deelde dat hij op enig moment z'n baan was kwijtgeraakt. En hoe hij daar eerst helemaal ondersteboven van was geweest, tot hij zich realiseerde dat wie hij was niet werd bepaald door zijn werk – of in elk geval niet volledig. En ik realiseerde mij dat onderdeel zijn van de Vikings een belangrijk deel is van wie ik ben… Dat was een fijn gevoel! Wat een wat minder fijn gevoel was, was vanochtend opstaan: ik was nogal laat thuis, en het extra uur slaap op zaterdag had ik al ruimschoots verspeeld. Maar mijn ochtendhumeur verdween als sneeuw voor de zon bij het zien aankomen van iedereen… Ook Team Bollenstreek was weer goed vertegenwoordigd, hulde! Alsof er zijn om 7u niet genoeg was, had een van de helden er een flink stuk hardlopen opzitten want ze was komen hardlopen vanuit Katwijk! En daarnaast hadden we onze sterverslaggever Anke, die vanuit een stukje participatieve journalistiek ook mee de zee in ging… Heel benieuwd wat voor stuk in de krant dat gaat opleveren :-) Tijdens de thee werd de tussenstand van de donaties bekendgemaakt. We zijn lekker op weg, maar er mag in de laatste week ook nog wel een tandje bij denk ik… Ben benieuwd waar we op uitkomen! Dat brengt me op de titel van dit stukje. Ik vind het mooi om te zien hoe deze challenge gaat, en dat mensen meedoen op de manier die hun past. De een komt hardlopend uit Katwijk en gaat mee de zee in, de ander doet een solidariteitsdip terwijl hij op rugbytrip is, weer een ander zwemt niet maar komt aanmoedigen, of doen donaties. Wat past jou? Hoe wil jij meedoen?

Maarthala


Luister ook: The Farm, All together now


Day 20 – Participate

Last night I had a reunion with former colleagues. Some I hadn't spoken to in more than ten years. It was a nice get-together, and good to hear what all were doing. The question 'And what do you do now?' usually refers to work. One of my former colleagues shared that he had lost his job at some point. And how he had been completely blown away by it at first, until he realized that who he was was not determined by his work – or at least not completely. And I realized that being part of the Vikings is an important part of who I am… That was a nice feeling! What was a less pleasant feeling was getting up this morning: I got home quite late, so the extra hour sleep I normally get for the Saturday dip was actually a shorter night than usual. But my morning mood disappeared like snow in the sun when I saw everyone arriving... Team Bollenstreek was also well represented again, well done guys! And as if being there at 7am wasn't enough, one of the heroes had done quite a bit of running – she came all the way from Katwijk! Also, our star reporter Anke was there, who also went into the sea. Nice piece of participative journalism... Curious to see what kind of article in the newspaper that will give :-) During tea, the current standings for the donations were announced. We are well on our way, but I think we can still make more progress in the last week... I'm curious to see what we end up with! That brings me to the title of this piece. I like to see how this challenge goes, and that people participate in the way that suits them... One comes from Katwijk running and goes into the sea, the other does a solidarity dip while on a rugby trip, the other doesn’t swim but comes to support, others make donations. What suits you? How would you like to participate?

Maarthala


Listen to: The Farm, All together now
40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page