top of page
  • northseavikings

Day 12 - Wind, Waves and Grades - and an Invitation

Updated: Sep 25, 2023

Today day 12, time flies when you’re having fun! :-). From participants perspective, today we were largely back to the core group: when I arrived, Ana and Martin were already there, shortly followed by Marcus, Lau and Diederik. As Robert is still experiencing some cold-related trouble, this was our crew for today. What I noticed in myself in the past days, was that my mood upon arrival differed greatly. Last two days I was a bit grumpy, but today I felt great! When approaching the shoreline, however, this changed a bit. We discussed this in the group, and decided to give ‘school grades’ to our experience as we went in and during the dip. For me, undressing in the wind is the first drop in comfort… Today was quite windy so this is a first real impact on cold experience. When going in, we noticed more grades dropping. Where yesterday the high waves were likely attributable to the tide, today there was also quite some wind which resulted in quite a ‘wavy’ experience and also a strong current. In practise, this means we can not go in far (that would be unsafe), so you have to prepare for incoming waves that are roughly as high as you, while in the meantime your wet upper body is exposed to the wind. This made it a quite cold experience and grades dropped more. Of course, we sang our song as always (as ‘twaalf’, the Dutch word for twelve, has no real words to rhyme with in Dutch, we replaced by ‘ten and two’ which worked nicely). We stayed for 4 minutes, which normally is somewhat short but for today felt good enough. Grades went up with our body temperatures, as we could put on clothes, could put some warm water over feet and fingers, and of course drink our magic morning potion – ginger tea!

We also discussed that this weekend, we are already approaching the half-way mark for the challenge, and decided that we would try and invite as many people as we could, guest swimmers or just people to watch… So, if you feel like joining us, either in the water or just to watch and have a tea afterwards: Sunday, 9am, Pier! See you then!Dag Twaalf - Wind, Golven en Cijfers – en een Uitnodiging

Vandaag dag 12, de tijd vliegt, zeker als je plezier hebt! :-). Qua deelnemers hadden we vandaag grotendeels de kerngroep: toen ik aankwam, waren Ana en Martin er al, daarna al snel gevolgd door Marcus, Lau en Diederik. Omdat Robert nog steeds last heeft van de kou, was dit onze crew voor vandaag. Wat ik de afgelopen dagen bij mezelf merkte was dat mijn stemming bij aankomst enorm verschilde van dag tot dag. De afgelopen twee dagen was ik een beetje chagrijnig, maar vandaag voelde ik me super! Bij het naderen van de kustlijn veranderde dit echter wel enigszins. We bespraken dit in de groep en besloten om onze ervaring continu, i.e. tijdens de dip, 'schoolcijfers' te geven. Voor mij is uitkleden terwijl het waait de eerste echte daling in comfort… Vandaag was het behoorlijk winderig dus dit had wel echt impact op mijn koude-ervaring. Toen we het water in gingen, daalden de rapportcijfers verder… Waar gisteren de hoge golven waarschijnlijk het gevolg waren van het getij, stond er vandaag ook behoorlijk wat wind. Die combinatie resulteerde vandaag in behoorlijk veel golven en daarnaast ook stroming. In de praktijk betekent dit dat we niet ver de zee in gaan (dat zou namelijk onveilig zijn), dus je moet je voorbereiden op inkomende golven die ongeveer net zo hoog zijn als jij, terwijl ondertussen je natte bovenlichaam wordt blootgesteld aan de wind. Dit samen maakt het nogal een koude ervaring en de cijfers daalden verder. Natuurlijk zongen we ons liedje zoals altijd. Aangezien ‘twaalf’ eigenlijk met niets rijmt, vervingen we het door ‘tien en twee’ (goede tip – was het Marin of Diederik die daarmee kwam?) en dat rijmt prima op ‘zee’ :-). We bleven 4 minuten, wat normaal gesproken wat kort is, maar voor vandaag voelde het lang genoeg... De cijfers gingen omhoog parallel met onze lichaamstemperatuur, omdat we kleren konden aantrekken, wat warm water over onze voeten en vingers konden doen en natuurlijk ons magische ochtenddrankje konden drinken - gemberthee!

We bespraken ook dat we dit weekend al halverwege de uitdaging zijn en besloten dat we zouden proberen zoveel mogelijk mensen uit te nodigen, gastzwemmers of gewoon mensen om te kijken... Dus: als je zin hebt om mee te doen ons, hetzij in het water of gewoon om naar te kijken en daarna een kopje thee te drinken: zondag, 9 uur, Pier! Zie je dan!

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page