top of page
  • northseavikings

Day 10 - How to complete?

Updated: Sep 25, 2023

Hello dear reader, welcome to part 3 of the mini-series 'The art of dipping', today with some insights on how to complete a thirty day challenge. After all, there is nothing more satisfying than taking on a real challenge. Especcially when you are not sure if you can sustain it and then find out that you are growing into the challenge and you notice that you too have the staying power to persevere. Without using too big words, we’ve come to realise that the great comfort and conveniences in our daily life (the availability of food and drink, a roof over your head, heating, a car to name a few) have become common (and perhaps addictive) that it takes a conscious and focused action to get yourself out of that comfort zone. Repeating that daily demands something from you!

A daily dose of discomfort ensures that we enjoy the comforts with which we surround ourselves more than ever.

How do I complete a thirty day challenge?

Sustaining a challenge is not easy. It requires commitment, perseverance and discipline. You have to adjust your lifestyle for a month, as experience shows. A dip in (very) cold water is ultimately an attack on your body. It is a strong shock, which brutally pushes the body out of its comfort zone. Processing (or absorbing) that shock takes time and energy. Sufficient sleep is essential to ensure sufficient energy. Well, enough sleep is always wise, but if you get up at half past five, you really have to go to bed on time. If you go to bed (too) late, there is a good chance that your ‘lights’ will go out the next day around four o'clock. Vikings were traditionally not sweethearts when it comes to alcohol, but some of today's northsea vikings happily participate in dry January, which also helps with the energy balance.

Waking-up routine. Sleeping badly for two or three nights and then motivating yourself again at half past five to pack your things for a cold dip requires a lot of self-discipline. A trick to avoid the not so strong-willed version of yourself coming up with one or more good reasons why it's not smart to dip today is to not give yourself a choice—simply remove the moment of choice from the order of things. When the alarm goes off, you get up. Don't snooze, don't lie down for a while and think about whether you're fit enough to go swimming today. No! If all goes well, your clothes are ready, your backpack is in the kitchen and you only have to boil water for the tea and the second thermos. Make it a little ritual.

Then leave on time to arrive as precisely as possible at six o'clock. Not too early, not too late. The fact that there is a group of fellow dippers makes all the difference. This is ultimately the crucial and deciding factor. After all, they are there too and you motivate each other to be there every day. Thank you vikings!

It seems that if you train or condition your commitment by creating the right circumstances - and removing all the excuses and not so right circmstances – it greatly helps you to persevere. The rest of the story is ‘Just do it’ as we learn from Nike.

Finally, a word about our lovers and bed partners. Experience shows that most Vikings have to sleep 'in the attic' during the first challenge because they wake up their lover / bed partner at half past five and they usually don't like that. Here again an experience (a pattern): everything gets used to (often quite quickly) even if your partner gets up at half past five. Our advice: be patient, he/she will come around, lovingly counteract and don't let yourself be moved to the attic too quickly (or too long)!


Dear reader, this concludes our min-series on the Art of Dipping. We hope you’ve liked it and we like to hear from you.Hallo beste lezer, welkom bij deel 3 van de mini-serie ‘De kunst van het dippen’, vandaag met wat inzichten hoe je een dertig dagen challenge kunt volhouden. Er is immers niets meer bevredigend dan een echte challenge aan te gaan waarvan je niet zeker bent of die ook kunt volhouden en er dan achter komen dat je groeit in de challenge en je merkt dat ook jij die staying power hebt om vol te houden. Zonder te vervallen in het gebruik van te grote woorden zijn we het er wel over eens dat het grote comfort in ons dagelijks leven (de beschikbaarheid van eten en drinken, een dak boven je hoofd, verwarming, een auto om enkele zaken te noemen) zo gewoon (en misschien ook verslavend) is geworden dat het een bewuste en gerichte actie vraagt om jezelf uit die comfortzone te halen. Dat dagelijks herhalen vraagt wat van je! Een dagelijkse portie ongemak zorgt er voor dat we meer dan ooit kunnen genieten van alle comfort waarmee we ons kunnen omringen.


Hoe houd ik een dertig dagen challenge vol?

Een challenge volhouden is niet eenvoudig, het vraagt uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen en discipline. Je moet er je leefstijl gedurende een maand wel voor aanpassen zo leert de ervaring. Een dip in (heel) koud water is uiteindelijk een aanslag op je lichaam. Het is een forse schok, die het lichaam bruut uit de comfortzone duwt. Het verwerken van die schok vraagt tijd en energie. Om te zorgen voor voldoende energie is voldoende nachtrust essentieel. Nou is voldoende slapen altijd verstandig maar als je om half zes opstaat, moet je echt op tijd onder de wol. Ga je (te) laat naar bed, dan is de kans groot dat de volgende dag zo tegen vier uur het licht uit gaat. Vikings waren van oudsher geen lieverdjes waar het alcohol betreft maar enkele hedendaagse northseavikings doen vrolijk mee met dry January, ook dat helpt met de energiebalans. Opsta-routine. Twee of drie nachten slecht slapen en je dan weer om half zes motiveren je spullen te pakken voor een koude dip vraagt behoorlijk wat zelfdiscipline. Een truc om te voorkomen dat je een of meerdere goede redenen gaat bedenken waarom het niet slim is om vandaag te dippen, is om jezelf géén keuze te geven – het keuzemoment eenvoudig te verwijderen uit de volgorde der dingen. Als de wekker gaat, sta je op. Niet snoozen, niet nog even blijven liggen en bedenken of je wel fit genoeg bent om vandaag te gaan zwemmen. Neen! Als het goed is, liggen je kleren klaar, staat je rugzak in de keuken en hoef je alleen water te koken voor de thee en de tweede thermos. Maak er een klein ritueel van. Vertrek vervolgens op tijd om zo precies mogelijk om zes uur aan te komen. Niet te vroeg, niet te laat. Prima. Het feit dat er een groepje mede-dippers is, dat maakt alle verschil en is uiteindelijk de doorslaggevende factor. Zij zijn er immers ook en je motiveert elkaar om er iedere dag weer bij te zijn.

Het lijkt er op dat je commitment kunt trainen of conditioneren door de juiste omstandigheden te creëren - en alle excuses en niet zo juiste omstandigheden te verwijderen – en dat dit je enorm helpt om door te zetten. De rest van het verhaal is ‘Just do it’ zoals we van Nike leren. Tenslotte nog een woord over onze geliefdes en bedpartners. Ervaring leert dat de meeste vikings tijdens de eerste challenge ‘op zolder’ moeten slapen omdat ze hun geliefde/bedpartner om half zes wakker maken en die is daar doorgaans niet van gediend. Ook hier weer een ervaringsgegeven (een patroon): alles went (vaak vrij snel) ook als je partner om half zes op staat. Ons advies: heb geduld, hij/zij draait wel bij, geef liefdevol wat tegengas en laat je niet te snel (of te lang) naar zolder verkassen!


Beste lezer, Hiermee sluiten we onze miniseries over de Kunst van de Dip af. We hopen dat u het leuk gevonden heeft en we horen graag van u!


18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page