top of page
  • northseavikings

Day 11 - Visitors

Updated: Sep 25, 2023

As described in the previous blogs about 'the Art of Dipping', every day is different. Today that was the case as well, and in more ways than one.

The morning ritual, alarm goes off, get out, get dressed, make tea, etc. was disrupted by the message 'we are here'. Some of Ana's team members had put their money where their mouth is and had come for the dip. Sometimes you meet people who say they want to come, but still consider the threshold of getting up early or the weather or the cold water to be too high, after which they just don't come. Today that didn’t happen. The ladies proved to be a different type of people. Respect!

The weather was also different, with 6 degrees much ‘warmer’ than the 1 degree of the past few days. That made the first steps outside the door a little easier.

And finally, the sea. While all week the water was almost flat with gentle waves, today we had to deal with some viciously high waves that also surprised us as experienced dippers and even knocked us over a few times. Fortunately, this did not lead to problems, but it just shows that you always have to be alert!


Coming back to our guests, thanks to the previous blogs, they came well prepared on the beach, encouraged each other, changed clothes and took a dip! They had conquered themselves! When dressing, it was noticeable that the refreshing effect of the sea also had the desired effect on them: they were hardly cold and felt super energetic!


These were their experiences:

- "I didn't think, I just did. And I feel very proud!" (Adva)

- "I set my goal, there was no going back, I managed!" (Bruna)

- "It was not as cold as expected. Sunday I'll join you again!" (Ana)


Zoals omschreven in de voorgaande blogs over ‘de Kunst van het Dippen’ is iedere dag weer anders. Vandaag was dat ook weer zo, en wel in meerdere opzichten.

Het ochtendritueel, wekker gaat, eruit, aankleden, thee maken etc. werd verstoord door het bericht ‘we zijn er’. Enkele teamleden van Ana hadden de daad bij het woord gevoegd en waren gekomen voor de dip. Soms spreek je mensen die wel zeggen te willen komen, maar dan toch de drempel van het vroeg opstaan of het weer of het koude water als te hoog beschouwen, waarna ze toch maar niet komen. Vandaag was -dus- anders. De dames toonden zich een ander type mensen! Respect!

Ook anders was het weer, met 6 graden een ‘stuk’ zachter dan de 1 graad van de afgelopen dagen. Dat maakte de eerste stappen buiten de deur wat gemakkelijker.

En tenslotte, de zee. Daar waar het de hele week bijna spiegelglad water was met zachtjes kabbelende golfjes, hadden we vandaag te maken met enkele venijnig hoge golven die ook ons als ervaren dippers wisten te verrassen en zelfs enkele malen omver wisten te gooien. Gelukkig leidde dit niet tot problemen, maar zo zie je maar dat je altijd moet blijven opletten!


Terug komend op onze gasten, goed voorbereid dankzij de voorgaande blogs stonden zij op het strand, elkaar oppeppend kleedden zij zich om en namen zij een dip! Zij hadden zichzelf overwonnen! Bij het aankleden was het merkbaar dat de verfrissende werking van de zee ook op hen het gewenste effect had: ze hadden het nauwelijks koud en voelden zich superenergiek!


Dit waren hun ervaringen: - "Ik dacht niet na, ik deed het gewoon. En ik voel me fantastisch!" (Adva) - "Ik heb mijn doel gesteld, er was geen weg terug, het is me gelukt!" (Bruna) - "Het was niet zo koud als verwacht. Zondag doe ik weer mee!" (Ana)30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page