top of page
  • northseavikings

Day 15 - Dipping in the Sea in the Year of the Rabbit (1)

Updated: Sep 25, 2023

On the 16 th of January we started our yearly challenge of dipping in the cold sea every day at

6 AM. A week later it was the start of a new year in China: the year of the rabbit.

The Chinese New Year, also known as the Spring Festival, is a time for family, celebration,

and traditional customs. One of the most important customs associated with the Chinese New

Year is the practice of cleansing rituals, which are believed to bring good luck and prosperity

for the upcoming year.

One such ritual is the practice of 'Chu Xi'; which involves thoroughly cleaning the house

before the New Year. This includes washing windows and doors, sweeping and mopping the

floors, and washing all bedding and clothes. This is believed to sweep away any bad luck

from the previous year and welcome in good luck for the new year.

For me this 28 day challenge is like “Chu Xi” for body and mind. The hardship of rising early

and the cold water in the morning cleans the body and the mind. Let’s look at some of the

effects on the body.

Swimming in cold water has been shown to increase the amount of brown fat in adults, and to

activate it, helping to burn more calories and generate heat. This can lead to improved

metabolic function and a reduction in body fat. In addition, brown fat also has anti-

inflammatory properties and has been linked to improved insulin sensitivity, which can help

to reduce the risk of type 2 diabetes.

Cold water immersion can lead to the release of adrenaline, which causes a temporary

increase in heart rate and blood pressure, creating a sense of alertness and energy. It also

causes constriction of blood vessels in the skin and periphery, leading to an increase in blood

flow to the vital organs, making the body more efficient. Additionally, the body's immune

system can benefit from cold water swimming, as it can increase the production of white

blood cells, which can help to fight off infection and illness. These are just some of the

effects on the body. If you would ask our group you would hear many more.

The fact that this morning the dip felt a bit more like battling with the sea because the sea was

a bit wild, I am sure will be forgotten. What we will remember is all the benefits to the body

and feeling refreshed. The fact that apart from these personal benefits, we can also help the

rabbits and other pets of the animal food bank makes it more than double worth our while.

Come and join us in the sea in the year of the rabbit and save the rabbits in The Hague!


Dag 15 - Dippen in zee in het jaar van het konijn (1)

Op 16 januari begonnen we onze jaarlijkse challenge om elke dag om 6 uur in de koude zee

te duiken. Een week later was het begin van een nieuw jaar in China: het jaar van het konijn.

Het Chinese Nieuwjaar, is een tijd voor familie, feesten en traditionele gebruiken. Een van de

belangrijkste gebruiken is het uitvoeren van reinigingsrituelen, waarvan men gelooft dat ze

geluk en voorspoed brengen voor het komende jaar.

Eén zo'n ritueel is de praktijk van 'Chu Xi', waarbij het huis voor het nieuwe jaar grondig

wordt schoongemaakt. Dit omvat het wassen van ramen en deuren, het vegen en dweilen van

de vloeren, en het wassen van beddengoed en kleding. Men gelooft dat dit alle ongeluk van

het vorige jaar wegveegt en geluk voor het nieuwe jaar verwelkomt.

Voor mij is deze 28 dagen durende challenge als 'Chu Xi'; voor lichaam en geest. Het vroege

opstaan en het koude water in de ochtend reinigen lichaam en geest. Laten we eens kijken

naar enkele effecten op het lichaam.

Van zwemmen in koud water is aangetoond dat het de hoeveelheid bruin vet bij volwassenen

verhoogt en activeert, waardoor meer calorieën worden verbrand en warmte wordt

gegenereerd. Dit kan leiden tot een betere stofwisseling en een vermindering van

lichaamsvet. Daarnaast heeft bruin vet ook ontstekingsremmende eigenschappen en is het in

verband gebracht met een verbeterde insulinegevoeligheid, wat het risico op diabetes type 2

kan helpen verminderen.

Een dippen in koud water kan leiden tot het vrijkomen van adrenaline, dat een tijdelijke

verhoging van de hartslag en de bloeddruk veroorzaakt, waardoor een gevoel van alertheid en

energie ontstaat. Het veroorzaakt ook vernauwing van de bloedvaten in de huid en de

periferie, waardoor de bloedstroom naar de vitale organen toeneemt en het lichaam efficiënter

wordt. Bovendien kan het immuunsysteem van het lichaam profiteren van zwemmen in koud

water, omdat het de productie van witte bloedcellen kan verhogen, die infecties en ziekten

kunnen helpen bestrijden. Dit zijn slechts enkele van de effecten op het lichaam. Als u het

onze groep zou vragen, zou u er nog veel meer horen.

Het feit dat de duik vanmorgen wat meer aanvoelde als een gevecht met de zee omdat de zee

een beetje wild was, zullen we vast en zeker vergeten. Wat we ons zullen herinneren zijn alle

voordelen voor het lichaam en het verfrissende gevoel. Het feit dat we naast deze

persoonlijke voordelen ook de konijnen en andere huisdieren van de dierenvoedselbank

kunnen helpen, maakt het meer dan dubbel de moeite waard.

Kom met ons in zee in het jaar van het konijn en red de konijnen in Den Haag!

4 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page