top of page
  • northseavikings

Day 2

Updated: Sep 24, 2023

The previous evening there was a gale force wind. That promised to be a rough morning, but when the Vikings gathered at 6 o'clock the wind had died down. It promised to be a clear morning, not too cold so a great second day! Maarten was still not completely fit and supported us morally from the side! That is also possible, the more people are there, the better!


De vorige avond stond er een stormachtige wind. Dat beloofde een heftig ochtendje te worden, maar toen de Vikings zich om 6u verzamelden was de wind gaan liggen. Het beloofde een heldere ochtend te worden, niet te koud dus een prima tweede dag! Maarten was nog steeds niet helemaal fit en heeft ons vanaf de kant moreel gesteund! Dat kan natuurlijk ook, hoe meer mensen erbij zijn, hoe beter!

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Bình luận


bottom of page