top of page
  • northseavikings

Day 6 - Vocaliteiten

Updated: Sep 24, 2023

Recovered from Montezuma's revenge, I (Martin) was able to experience the morning dip again. But I decided not to enter the water yet so as not to tempt fate. Ana had to pass and that meant that after 6 days only Diederik and Lauw managed to make a 'full strike'. Big Hands! This once again shows that the challenge demands the utmost from even experienced swimmers like the Vikings. Nevertheless, Oana joined us today. We know her for her cheerfulness and vocal abilities to indicate the temperature of the water. Ravi (aged 12) was also with us and wanted to take a dip in order to earn a month of not doing the dishes. Singing loudly, the Vikings entered the water and yes, the water was fresh, both Oana and Ravi made it clear! Still, anything for the animal food banks (and no dishwashing)! Tomorrow we will gather at the Pier at 9 am, then we can sleep in and dip in daylight, who will come along and can be sponsored?


Weer opgekrabbeld na Montezuma’s revenge kon ik (Martin) de ochtenddip weer mee maken. Maar ik besloot nog niet het water in te gaan om het lot niet te tarten. Ana moest passen en dat maakte dat na 6 dagen alleen Diederik en Lauw nog een ‘full strike’ hebben weten te maken. Hulde! Dat geeft maar aan dat de challenge ook van ervaren zwemmers als de Vikings het uiterste vergt.

Desalniettemin sloot vandaag Oana zich hij ons aan. Haar kennen we van haar vrolijkheid en vocale capaciteiten om de temperatuur van het water aan te geven. Ravi (van 12) was ook mee en wilde wel een dipje maken om daarmee een maand niet afwassen te verdienen.

Luidkeels zingend togen de Vikings het water in en ja, het water was fris, dat lieten zowel Oana als Ravi duidelijk weten! Maar toch, alles voor de dierenvoedselbanken (en niet afwassen)!

Morgen verzamelen we om 9u ‘s ochtends bij de Pier, dan kunnen we uitslapen en dippen we bij daglicht, wie gaat er mee, en laat zich sponsoren?
23 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page