top of page
  • northseavikings

Dag 10 - Neem controle

Updated: Feb 6

Een korte nacht, snel aankleden spullen pakken, thee niet vergeten en dan op een oude fiets richting de pier van Scheveningen. Onderweg was het nat. Op het strand weer winderig en de zee een kleine heksenketel. Het voelt goed om ’s ochtends met de andere Vikings door de routine te gaan. Verzamelen. Kiekjes voor de film (de filmpjes worden steeds beter!), gladiatorwalk naar het strand, uitkleden en dan begint de kou te snijden. Niet aanstellen, het strand oprennen en de zee in. De eerste minuut heb ik het altijd koud. Dan zingen we de Vikingliederen en ontstaat het gevoel van onoverwinnelijkheid. We trotseren de elementen zee en wind. Een paar minuten. Dan rennen we terug en kleden we ons aan. Er zijn altijd momenten van twijfel. Bij het opstaan, tijdens het fietsen en als je voeten het ijskoude water aanraken. Aan het einde is er altijd voldoening. Of zoals Wim Hof het zo mooi beschreef in zijn boek “Becoming the Iceman”:

‘De geest die onder controle is, is je beste vriend, de ronddwalende geest is je ergste vijand.’* Maak er je beste vriend van, tot het punt waarop je erop kunt vertrouwen. Je geest maakt je van binnenuit sterk. Het is je wijze metgezel! De offers die je brengt zullen beloond worden. Het leven verandert niet, maar jouw perceptie wel. Het gaat erom waar je je op concentreert. Trek je terug uit de invloed van de wereld en laat u niet langer beheersen door je emoties. Als je het stuur van je geest vast kunt pakken, kun je de richting bepalen waar je leven naartoe gaat!

*Uit Bhagavad Gita, de “bijbel” voor de Hindoes.

Diedrygve


Luister ook: Sniff'n The Tears, Driver's SeatDay 10 - Take Control

A short night, get dressed quickly, grab your things, don't forget tea and then ride an old bicycle towards the Scheveningen pier. It was wet along the way. Windy again on the beach and the sea a small nightmare. It feels good to go through the routine with the other Vikings in the morning. Make snapshots for the movie (the videos keep getting better!), gladiator walk to the beach, undress and then the cold starts to bite. Don't pose, run onto the beach and into the sea. I'm always cold for the first minute. Then we sing the Viking songs and the feeling of invincibility catches on. We brave the elements of sea and wind. A few minutes. Then we run back and get dressed. There are always moments of doubt. When you get up, while cycling and when your feet touch the ice-cold water. There is always satisfaction at the end. Or as Wim Hof described it so beautifully in his book “Becoming the Iceman”:

"The mind under control is your best friend, the mind wandering about is your worst enemy*." Make it your best friend, to the point where you can rely on it. Your mind makes you strong from within. It is your wise companion. The sacrifices you make will be rewarded. Life doesn't change, but your perception does. It's all about what you focus on. Withdraw from the world's influence and no longer be controlled by your emotions. If you can grab the wheel of your mind, you can steer the direction of where your life will go.

*From Bhagavad Gita, the “bible” for the Hindoes.

Diedrygve


Listen to: Sniff'n The Tears, Driver's Seat30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page