top of page
  • northseavikings

Dag 11 - Goedemorgen, Verwachtingen!

Updated: Feb 12

'Wat je zegt ben jezelf, vandaag is het dagje 11'. We verwelkomen Koen en Greg die ons vandaag komen vergezellen. Bienvenue!


Het blijft mij verwonderen dat zo iets simpels als een (dagelijkse) dip in zee zoveel levenslessen in zich heeft. Na het verzamelen en de wederzijdse begroeting (‘heb je er zin in?’, ‘slecht geslapen’, ‘voel me k*t’) stommelen we in het donker het strand op. Het is niet zo koud maar het waait flink. Ik merk dat ik er vandaag niet zo’n trek in heb, gatver wat is het zand nat en koud, moet ik nu echt m’n trui uittrekken? Maar goed, je verzetten is zinloos dus we gaan er maar voor. We vinden een redelijk rustig plekje in zee, in een soort mui waar het water diep genoeg is en de golfslag beperkt is. We zingen uit volle borst en het voelt goed, sereen zelfs. Naarmate de ‘tijd in water’ vordert, neemt het goede gevoel toe. Na afloop lopen we ‘high on our own supply’ naar de kleren en drogen ons af. De beste dip tot nog toe, roept iemand en ik beaam dat. Bijzonder, mijn verwachting was dat het een vervelende, koude en natte dip zou worden en het werd de beste dip tot nog toe. Soms moet je gewoon beginnen ongeacht de verwachtingen die van iets hebt.

Mundimarcus


Luister ook: André Rieu & Emma Kok, Voilà


Day 11 - Good Morning, Expectations

'Today we feel in heaven because it is day eleven'. We welcome Koen and Greg who have come to join us for our daily dip. Bienvenue!


It continues to amaze me that something as simple as a (daily) dip in the sea can give you so many life lessons. After gathering and mutual greetings ('are you looking forward to it?', 'didn't sleep well', 'I feel like crap') we stumble onto the beach in the dark. It's not that cold, but there's a strong wind. I notice that I don't really feel like it today, damn, the sand is wet and cold, do I really have to take off my sweater? Anyway, resisting is pointless so we'll just go for it. We find a fairly quiet spot in the sea, in a kind of rip current where the water is deep enough and the waves are limited. We sing at the top of our lungs and it feels good, serene even. As the 'time in water' progresses, the good feeling increases. Afterwards we walk to our clothes 'high on our own supply' and dry ourselves off. The best dip yet, someone shouts and I agree. Funny, I expected it to be a nasty, cold and wet dip and it turned out to be the best dip so far. Sometimes you just have to start, regardless of the expectations you have of something.

Mundimarcus


Listen to: André Rieu & Emma Kok, Voilà25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page