top of page
  • northseavikings

Dag 14 - De kou als comfort zone

Updated: Feb 2

Vandaag, zondag 28 januari, is dag 14 van de challenge! We zijn nu (al) op de helft!

 

Zondag is zonenbrillendag voor de Vikings en dat was vandaag heel toepasselijk!

Want wat een dag was deze zondag!

Het was 9.00 uur bij de Pier, en dat betekent lekker uitslapen voor velen van ons. Het was zonniger en drukker dan op een reguliere dag in augustus op het strand in Scheveningen. De vibe was goed, spirits were high en vooral nieuwe mensen! Wat is het fijn als er af en toe anderen aansluiten. Geeft weer extra energie, extra verbinding and extra moed. En het werkt wederzijds.

 

De zee was rustig en dat nodigde ons uit om dieper te gaan en dus mooi te dompelen in het koude water. Geen stress dat er een gekke golf achter je staat te loeren om je te pakken. Buitentemperatuur 5 graden – zeetemperatuur ook 5 graden. Alles was in mooi balans! Al met al een perfecte dag voor een dip in de Noordzee! Je zou bijna zeggen, een soort van comfort zone voor de Vikings! Sommigen hebben vandaag zelfs 10 minuten in de zee aangedurfd en dat is knap en inspirerend tegelijkertijd!

 

Door de perfecte omstandigheden (zon, rustige zee) kun je je veel beter concentreren op je lichaam, je omgeving. Kun je je geest richten op het omarmen van de kou in plaats van er tegen te vechten. Maar de omstandigheden zijn niet altijd perfect, niet bij de zee, en ook niet in het echte leven, daar zijn we ons inmiddels van bewust. Soms moet je uit je comfort zone.

Laten we proberen het te omarmen, alles wat er op ons pad komt met het vertrouwen dat het ons waardevolle kennis over onszelf brengt en het leven een beetje makkelijker/dragelijker maakt.

Ik raad het iedereen aan om een keertje te komen ervaren wat de kou met je doet! Voor dat onbeschrijfelijk gevoel van “als ik dit kan, kan ik de hele wereld aan”!

Ben je al overtuigd? Come join us!


Luister ook: Luke Morris: My Comfort Zone

Sagaoana


The cold as comfort zone

Making the cold your comfort zone

Today, Sunday January 28, is day 14 of the challenge! We are now (already) halfway!

Sunday is sun glasses day for the Vikings and today was very appropriate! Because what a day this Sunday was!

It was 9am at the Pier, which means a nice lie-in for many of us. Today was sunnier and busier than a regular day in August on the beach in Scheveningen. The vibe was good, spirits were high and above all, new people! How nice it is when others join in every now and then. It gives extra energy, extra connection and extra courage. And it works mutually.


The sea was calm and that invited us to go deeper and therefore take a nice dip in the cold water. No stress that a crazy wave is lurking behind you to get you. Outside temperature 5 degrees – sea temperature also 5 degrees. Everything was in nice balance! All in all, a perfect day for a dip in the North Sea! You could almost say, a kind of comfort zone for the Vikings! Some even dared to spend 10 minutes in the sea today and that is impressive and inspiring at the same time!


The perfect conditions (sun, calm sea) allow you to concentrate much better on your body and your environment. You can focus your mind on embracing the cold instead of fighting it. But conditions are not always perfect, not at the sea, and not in real life, as we are aware of. Sometimes you have to get out of your comfort zone.

Let's try to embrace everything that comes our way with the confidence that it will bring us valuable knowledge about ourselves and make life a little easier/more bearable.


I recommend everyone to come and experience what the cold does to you! For that indescribable feeling of “if I can do this, I can take on the whole world”!

Are you convinced yet? Come join us!


Listen also: Luke Morris: My Comfort Zone

Sagaoana32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page