top of page
  • northseavikings

Dag 15 - Wat een mooie dag!

Hoewel ik vorige week een paar dagen heb overgeslagen, lijkt de challenge echt zijn vruchten af te werpen. Ik kan niet precies pinpointen wat het was – misschien de zondagdip met het stralende zonnetje, of wellicht de herhaling van de mantra: “Koude is een emotie, die kun je uitschakelen,” die vaak genoeg wordt ingezet tijdens onze dagelijkse dips. Het kan ook het gebrek aan wind en wilde zee zijn dat alles wat makkelijker maakt.


Hoe dan ook, ik durf me meer over te geven aan de zee. Als je dat doet, en dus zo lang mogelijk met de schouders onder water blijft, hard meezingt met alle liederen die voorbij komen, en na het aftellen van de laatste tien seconden een goede koude duik met het hoofd onder water neemt, dan besef je pas echt wat de impact van een koude zee is.

Met veel euforie rennen we terug naar de handdoeken… het voelt heerlijk. Morgen weer!

Laudemar


Luister ook: Karen Drucker: Thank you for this day


Day 15 - What a beautiful day!


Even though I skipped a few days last week, the challenge really seems to be paying off. I can't pinpoint exactly what it was – perhaps the Sunday dip with the radiant sun, or perhaps the repetition of the mantra: “Cold is an emotion, you can switch it off,” which is used often enough during our daily dips. It could also be the lack of wind and rough seas that makes everything easier.

Anyway, I dare to surrender more to the sea. If you do that, and therefore stay with your shoulders under water for as long as possible, sing along loudly to all the songs that pass by, and after counting down the last ten seconds, take a good cold dip with your head under water, then you will realize really what the impact of a cold sea is.

With a lot of euphoria we run back to the towels... it feels wonderful. Tomorrow again!

Laudemar


Listen to: Karen Drucker: Thank you for this day

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page