top of page
  • northseavikings

Dag 16 - Harmonie

We beginnen met onze dagelijkse Gladiator walk richting het strand van Scheveningen.

Het is rustig, geen wind, geen regen, geen hoge golven alleen wij, 11 mannen die een frisse duik in de zee nemen.

Tijd voor reflectie.

“Reïncarnatie, een overdracht van kennis? Ons leven is als de zee. Net zoals een golf klein ontstaat in de oceaan worden ook wij geboren in de wereld zoals wij die kennen. Naarmate de golf het strand nadert, wordt hij groter en groter tot op het toppunt van zijn groei, majestueus en prachtig, bruisend, vol leven om vervolgens langzaam in elkaar te zakken en uit te rollen hoe dichter hij het strand nadert, om vervolgens, zijn krachten verliezend, schuimend uit te monden in de branding, zachtjes kabbelend te sterven op het mulle strand”

Daarom zijn wij als speelse honden zo blij met de golven, het laat ons voelen dat we leven, dat we op onze kracht zijn.

Maar we zijn ook blij met de kalmte van de zee, niet om kabbelend zachtjes te sterven op het strand.

Maar om te genieten van het leven en van het samenzijn.

Een mooie harmonie, 11 individuen die samen geld inzamelen om er voor te zorgen dat de mensen die al bijna op het strand aanspoelen nog met een mooie golf de kust mogen bereiken

 

Na de laatste 10 seconden stonden we op.

Het gevoel van the rising together dat was het.

Wimohala


Luister ook: Bruce Springsteen: The rising


Day 16 - Harmony

We start our daily Gladiator walk towards the beach of Scheveningen.

It is quiet, no wind, no rain, no high waves, just us, 11 men taking a refreshing dip in the sea.

Time for reflection.

“Reincarnation, a transfer of knowledge? Our life is like the sea. Just as a wave is born small in the ocean, we are also born into the world as we know it. As the wave approaches the beach it grows bigger and bigger until it reaches the peak of its growth, majestic and beautiful, vibrant, full of life and then slowly collapses and rolls out the closer it gets to the beach, and then, while slowly losing its strength, foaming in the surf, dying gently rippling on the loose beach.”

That's why we, as playful dogs, are so happy with the waves, it makes us feel that we are alive, that we are at our best.

But we are also happy with the calm of the sea, not dying quietly on the beach.

But to enjoying life and being together.

A beautiful harmony, 11 individuals who raise money together to ensure that the people who almost wash up on the beach can still reach the coast with a beautiful wave.


After the last 10 seconds we stood up.

It was the feeling of rising together

Wimohala


Listen to: Bruce Springsteen: The rising
53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page