top of page
  • northseavikings

Dag 17 - Goed gevoel

In week 3 valt het vroege opstaan en het koude water soms zwaar. De vermoeiing hakt erin en je moet wel “aan staan” als je het water ingaat. Dat is lastig als je eigenlijk nog in je bed zou willen liggen. Dan moet je even “diep gaan” in jezelf om er toch weer te staan en soms moet je accepteren dat je een mindere dag hebt. Gelukkig volgen er na mindere dagen altijd betere dagen en dan zijn er ochtenden waar je je herboren voelt na het zwemmen. Maandag was voor mij een wat mindere dag maar op dinsdag en woensdag kreeg ik het gevoel weer terug. Bovendien kunnen we sinds kort nieuwe Vikings verwelkomen: Greg en Koen welkom! en Dave is terug. Welkom terug Dave. De steeds groter wordende groep, en weten dat er na moeilijke dagen weer mooie momenten zullen zijn het positieve effect op je gezondheid en het goede doel geven ons de moet om door te zetten. Deze week moest ik ook weer denken aan een uitspraak van Wim Hof:

“Diep naar binnen gaan en je innerlijke wezen confronteren is een krachtige daad. Diep gaan en wilskracht ontwikkelen is de enige weg.”

(– Wim Hof, Becoming the Iceman: Pushing Past Perceived Limits)

Het klinkt poëtisch en dat is het ook! Wanneer kom jij dippen?

Diedrygve


Luister ook: Fort Minor: Remember the Name


Day 17 - Good feeling

In week 3, getting up early and the cold water is sometimes difficult. Fatigue sets in and you have to be “on” when you enter the water. That's difficult if you actually want to still be in bed. Then you have to go deep within yourself to get there again and sometimes you have to accept that you are having a bad day. Fortunately, bad days are always followed by better days and then there are mornings where you feel reborn after swimming. Monday was a bit of a bad day for me, but on Tuesday and Wednesday I got the feeling back. Moreover, we can recently welcome new Vikings: Greg and Koen welcome! and Dave is back. Welcome back Dave. The ever-growing group, knowing that after difficult days there will be beautiful moments again, as well as your positive effect on your health and the good cause, give us the need to persevere. This week I was reminded again of a statement by Wim Hof:

“Going deep within and confronting your inner being is a powerful act. Going deep and developing willpower is the only way.”

(- Wim Hof, Becoming the Iceman: Pushing Past Perceived Limits)

It sounds poetic and it is! When are you joining?

Diedrygve


Listen to: Fort Minor: Remember the Name
30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page