top of page
  • northseavikings

Dag 21 - Solidaire ochtend, elke ochtend

Volgens het woordenboek Van Dale is solidariteit “bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen”, en solidair betekent: “door een gevoel van samenhorigheid verbonden”.

Saamhorigheid is “het besef, het gevoel van bij elkaar te horen en elkaar te moeten steunen”. Dit is altijd keywoord geweest (en nog steeds is) voor de Vikings. Niet alleen in het water zijn we er voor elkaar, maar ook uit het water, op het land, zijn we er voor elkaar als het even niet gaat, een hart onder de riem steken door een luisterend oor te zijn, een fruitmaand opsturen, een massage sessie regelen, maar vooral veel liefde en het gevoel geven dat je er niet alleen voor staat. Dit houdt ons (nog steeds) samen!

Op deze zondag, om de smart te delen, is er een aantal mensen, eerder, of later, of op een andere plek het koude water in gegaan. Dit soort saamhorigheid komt in het filmpje mooi naar voren. Dit is wie we zijn!

Als het mij persoonlijk niet lukt om op het strand te zijn dan ga ik onder een koude douche thuis. Zo voel ik me toch even bij de rest.

Laatste 7 dagen zijn ingegaan. Het aftellen is begonnen, zoals we altijd de dip in het water eindigen. Van 10 naar 0 - en kopje onder!

Volgende week zondag is niet kopje onder, maar met veel trots en een opgeheven hoofd kunnen we deze mooie challenge afsluiten.

Sluit jij je ook aan deze laatste dagen? Of ga lekker onder een koude douche en doneer! Alle kleine beetjes tellen!

Sagoana


Luister ook: Outsiders, de Kraaien, 1 Team


Day 21 - Solidarity morning, every morning

According to the Van Dale dictionary, solidarity is “awareness of togetherness and willingness to bear the consequences thereof”, and solidarity means: “connected by a sense of togetherness”.

Solidarity is “the awareness, the feeling of belonging to each other and having to support each other”. This has always been (and still is) key for the Vikings. Not only are we there for each other in the water, but also out of the water, on land, we are there for each other when things don't go well, supporting each other by being a listening ear, sending a fruit basket, and arrange a massage session, but above all give a lot of love and the feeling that you are not alone. This keeps us (still) together!

On this Sunday, to share the sorrow, a number of people entered the cold water earlier, later, or in a different place. This kind of solidarity is beautifully reflected in the video. This is who we are!

If I personally can't make it to the beach, I take a cold shower at home. That's how I feel about the rest.

Last 7 days have started. The countdown has begun, as we always end the dip in the water. From 10 to 0 - and head under!

Next Sunday is not the end, but with a lot of pride and with our heads held high we can conclude this great challenge.

Will you also join us these last days? Or take a cold shower and donate! Every little bit counts!

Sagoana


Listen to: Outsiders, de Kraaien, 1 Team
17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page