top of page
  • northseavikings

Dag 22 - Verlangen, Zee, Geluk

Wist je dat Vikingen eigenlijk nooit helmen met hoorns droegen?

Dat zou behoorlijk onhandig zijn, vooral bij het vormen van een 'Shield Wall' waarbij je niet per ongeluk de ogen van je buurman wilt doorboren. Toch ontkomen we er niet aan in de hedendaagse cultuur; iedereen associeert Vikingen vaak met hoorn helmen en misschien met het plunderen van kerken. Zelfs wij als Northsea vikings zijn hier schuldig aan, hoewel we geen kerken plunderen, hebben we wel gebruikgemaakt van helmen met hoorns. Ons nieuwste ontwerp voor de Ice Ice Baby Challenge 2024 trui heeft een ondergaande zon (met hoorns) achter het silhouet van de pier, groot afgebeeld op de achterkant.

Wat wel door Vikingen werd gebruikt, waren Runen. Dit oude schrift werd vroeger gebruikt in Noord-Europa. Dit jaar hebben de North Sea Vikings een nieuw logo geïntroduceerd, bestaande uit drie Runen met elk hun eigen betekenis:


Naudhiz: Verlangen

Het verlangen vormt de drijvende kracht achter onze bevrijding van beperkingen.


Laguz: Zee

Door soepel met de stroom mee te bewegen, ontsluiten we op doeltreffende wijze onze innerlijke krachten.


Wunjo: Geluk

Het subtiele evenwicht tussen alle dingen, de kracht van samenwerking en broederschap, zelfs te midden van een chaotische wereld.


Dus, als je hunkert naar de zee en verlangt naar verbondenheid, sluit je dan zeker bij ons aan. Morgenochtend om 6 uur, rechts van de pier.

Laudemar


Luister ook: Fever Ray, If I Had a Heart


Day 22 - Desire, Sea, Happiness

Did you know that Vikings never actually wore helmets with horns?

That would be quite inconvenient, especially when forming a 'Shield Wall' where you don't want to accidentally pierce your neighbor's eyes. Yet we cannot escape it in contemporary culture; everyone often associates Vikings with horn helmets and perhaps with plundering churches. Even we as Northsea Vikings are guilty of this, although we do not plunder churches, we have used helmets with horns. Our latest design for the Ice Ice Baby Challenge 2024 sweater features a setting sun (with horns) behind the silhouette of the pier, depicted large on the back.


What was used by Vikings were Runes. This old script was previously used in Northern Europe. This year the North Sea Vikings have introduced a new logo, consisting of three Runes, each with their own meaning:


Naudhiz: Desire

Desire is the driving force behind our liberation from limitations.


Laguz: Sea

By moving smoothly with the flow, we effectively unlock our inner strengths.


Wunjo: Happiness

The subtle balance between all things, the power of cooperation and brotherhood, even in the midst of a chaotic world.


So, if you long for the sea and long for connection, then definitely join us. Tomorrow morning at 6 o'clock, right of the pier.

Laudemar


Listen to: Fever Ray, If I Had a Heart
24 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentarze


bottom of page