top of page
  • northseavikings

Dag 23 - Mind Blowing

 “All that we are is the result of what we have thought. 

The Mind is everything 

What we Think we become” 

 

Wat denken we dan zo 's morgens vroeg? 

Na weer een hartelijke begroeting (iedere dag alsof we elkaar een jaar niet hebben gezien)  gaan we de GLADIATOR WALK doen richting de kust lijn. 

En dan hoor je de verhalen over onze gedachtes: 

Tsjonge wat vroeg, brrrr, mijn goodness wat een wind,  

Maar ook:  

Heerlijk gewoon voor de wekker wakker, tsjonge waar blijft nou eens de kou ohjee wat een glad huidje krijg je toch van dat zandstralen. 

 

Courage, volharding, uit je comfort zone, over de grens gaan, je lichaam tarten en noem maar op. 

 

Hoe kan een mens deze ontbering aan gaan met zichzelf! 

Het is de omzetting in je hoofd (mind), een lichaam kan veel meer hebben dan we denken. 

Het is koud dus we moeten ons lichaam beschermen tegen de kou. 

Kleding aan, nog meer kleding maar we blijven het koud hebben. Warme bad of onder een warme douche kachel hoger, en bibberen brrr het is echt niet leuk. 

 

Maar beschermen we ons lichaam wel of willen we het gewoon comfy hebben. 

De omslag in het denken is dat wij ons lichaam niet moeten beschermen, ons lichaam moet ons beschermen. 

d.w.z. dat we het juist warmer krijgen van een koude douche dan anders om.  

Kou betekend voor het lichaam poriën dicht, hart sneller het bloed door laten stromen en alles wat binnen in zit beschermen. 

De interne kachel gaat aan en je krijgt het warm. 

Dit in combinatie met ademwerk dan krijg je een …..      NORTH SEA VIKING 

 

Respect and love your body just the way it is. 

A body glows because of the amazing spirit held within. 

A body glows because of the amazing spirit held within. 

Your body is a precious gift. 


Mind Blowing is dit hè? 

 

Lieve allemaal wie gaat de uitdaging aan met zichzelf en komt morgenochtend om 6 uur mee dippen. 


DIPPING FORE LIVING (Roparun/Team Bollenstreek) 


Luister ook: Bob Dylan, Blowin' in the Wind


Day 23 - Mind blowing

“All that we are is the result of what we have thought.

The Mind is everything

What we think we become”


What are we thinking so early in the morning?

After another warm greeting (every day as if we haven't seen each other for a year) we will do the GLADIATOR WALK towards the coastline.

And then you hear the stories about our thoughts:

Boy, it was early, brrrr, my goodness, what a wind,

But also:

Wonderful to just wake up before the alarm clock, boy, where is the cold, oh boy, what smooth skin you get from sandblasting.


Courage, perseverance, getting out of your comfort zone, crossing the line, defying your body and so on.


How can anyone put up with this hardship on themselves! It is the conversion in your head (mind), a body can take much more than we think.

It is cold so we need to protect our bodies from the cold.

We put on clothes, more clothes, but we continue to feel cold. Warm bath or heater under a hot shower, and shivering brrr, it's really not fun.

But do we protect our body or do we just want to be comfortable?

The change in thinking is that we should not protect our body, our body should protect us.

i.e. we actually feel warmer from a cold shower than otherwise.

For the body, cold means closing pores, allowing blood to flow faster and protecting everything inside.

The internal heater turns on and you feel warm.

This in combination with breathwork then you get a …..      NORTH SEA VIKING


Respect and love your body just the way it is.

A body glows because of the amazing spirit held within.

A body glows because of the amazing spirit held within.

Your body is a precious gift.

Mind Blowing isn't it?.


Dear everyone, who will take up the challenge with themselves and come dip with us tomorrow morning at 6 am.


DIPPING FORE LIVING (Roparun/Team Bollenstreek)

Listen to: Bob Dylan, Blowin' in the Wind38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page