top of page
  • northseavikings

Dag 24 - Wat inspireert Wim?

In mijn vorige stukjes schreef ik over de challenge en de inspiratie die we allemaal halen uit Wim Hof (en Viking Wim onze eigen guru!) als we het koude water ingaan.

Wim Hof heeft zijn inspiratie voor een belangrijk deel gehaald uit Tummo, een boeddhistische oefening. (zie bijvoorbeeld: https://en.wikipedia.org/wiki/Tummo)


De belangrijkste elementen zijn voor mij:

Activatie- Van het lichaam en de luchtkanalen. Op YouTube zie je filmpjes van monniken die hun hele lichaam activeren voor Tummo (bv https://youtube.com/shorts/Hhcq7I2gACE?si=ov5RU3Yz9i3a7-e2). De Vikings maken sinds kort push-up voor de dip. Dat helpt ook.


Visualisatie- Als je je voorstelt dat je lichaam een ballon is met in het midden een vlammetje word je al meteen een beetje warmer. In het algemeen merken wij Noordzee dippers dat het mentale deel veel uitmaakt. Het voelt bijvoorbeeld al meteen warmer in het water als je met veel mensen het water induikt!


Ademhaling- In de filmpjes op YoutTube zie je veel over de Wim Hof ademhaling. Erg belangrijk is dat je diep ademhaalt. Ikzelf probeer uit te ademen als Darth Vader (dus met een zuchtend geluid.) Maakt niet uit als de ademhaling maar diep is. Zingen doen wij veel en dat helpt ook om goed te ademen.


De voordelen van Tummo zijn eindeloos: betere gezondheid, betere weerstand.

Dat geldt ook voor dippen in de koude zee want het heeft hetzelfde effect. Door de kou te trotseren word je mentaal en fysiek sterker.

We hopen je snel te zien.

Diedrygve


Luister ook: Kick a dope verse, Tummo Umma


Day 24 - What inspires Wim?


In my previous pieces I wrote about the challenge and the inspiration we all get from Wim Hof ​​(and Viking Wim our own guru!) when we enter the cold water.

Wim Hof ​​largely drew his inspiration from Tummo, a Buddhist exercise. (see for example: https://en.wikipedia.org/wiki/Tummo)


The most important elements for me are:

Activation- Of the body and air channels. On YouTube you can see videos of monks activating their entire body for Tummo (e.g. https://youtube.com/shorts/Hhcq7I2gACE?si=ov5RU3Yz9i3a7-e2). The Vikings have recently been making push-ups for the dip. That helps too.


Visualization - If you imagine that your body is a balloon with a flame in the middle, you will immediately feel a little warmer. In general, we North Sea dippers notice that the mental part matters a lot. For example, it immediately feels warmer in the water if you dive into the water with many people!


Breathing - In the videos on YoutTube you see a lot about Wim Hof ​​breathing. It is very important that you breathe deeply. I try to exhale like Darth Vader (so with a sighing sound.) It doesn't matter as long as the breathing is deep. We sing a lot and that also helps us breathe well.


The benefits of Tummo are endless: better health, better resistance.

This also applies to dipping in the cold sea because it has the same effect. By braving the cold you become mentally and physically stronger.

We hope to see you soon.

Diedrygve


Listene to: Kick a dope verse, Tummo Umma17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page