top of page
  • northseavikings

Dag 25 - Weerstand

Gatver, wat gaat het stroef vandaag! Weerstand, frictie, hobbels in de weg.

We hebben er allemaal last van. Leven is het overwinnen van weerstand.


Moeder natuur fluistert ons in om weerstand te vermijden. Soms echter kunnen we weerstand niet vermijden en zijn we gedwongen er mee te dealen. Soms ook verkiezen mensen het om, bijv. uit overtuiging, weerstand op te zoeken en door die weerstand heen dingen voor elkaar te krijgen. Voor de Samurai is het een levenshouding: resistance is the way of the warrior.


Ik voel weerstand om te gaan dippen, maar ik weet,

dippen is goed voor me, het maakt mij minder vatbaar voor ziektes.

Dippen vergroot mijn weerstand.

Ik moet mijn weerstand overwinnen om mijn weerstand te vergroten!


Weerstand vermijden; weerstand overwinnen; weerstand vergroten.

Love is our resistance

Mundimarcus


Luister ook: Muse, ResistanceDay 25 - Resistance


Darn, what a rough day today! Resistance, friction, bumps in the road.

We all suffer from it. Life is overcoming resistance.


Mother nature whispers to us to avoid resistance. Sometimes, however, we cannot avoid resistance and are forced to deal with it. Sometimes people also prefer to seek out resistance, for example out of conviction, and to get things done through that resistance. For the Samurai it is an attitude to life: resistance is the way of the warrior.


I feel resistance to dipping, but I know, Dipping is good for me, it makes me less susceptible to illness.

Dipping increases my resistance.

I have to overcome my resistance to increase my resistance!


Avoiding resistance; overcoming resistance; increase resistance.

Love is our resistance

Mundimarcus


Listen to: Muse, Resistance
27 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page