top of page
  • northseavikings

Dag 9 - Ode aan Harrie Jekkers

4.45 uur gaat de wekker, door mijn kamer klinkt de zoetgevooisde stem van André van Duin: “Begin de dag met een lach”.

Kreunend en steunend maar wel met een lach klauter ik mijn bed uit.

Na mijn ochtendritueel, bestijg ik mijn Hybride voertuig om op pad te gaan naar het strand van Scheveningen.

Volle maan, lachende gezichten, stevig briesje, de twee waakhonden en de gladiator walk gaan we naar beneden naar het strand.

6 uur in de ochtend, dag negen van de challenge is begonnen.

Poseren met een aangewaaide kerstboom, volle maan op de foto vastgelegd en sommigen achter een kerstboom schuilend kleden wij ons uit.

Nog even wachten op de sportievelingen die snel 20 push-ups doen, gaan we eindelijk naar de zee.

Zingend en bibberend raken onze voeten de eerste golf aan. Waarom deden wij dit ook alweer…………… ohja voor de Roparun “teambollenstreek.nl” 

En hoppa zak eens lekker door en daar gaan onze body&mind het water in, heerlijk! Veel beter dan uitslapen toch mensen.


Wij zijn de North Sea Vikings;

Naar de zee leiden veel wegen;

We zijn weer hier;

Op daggie nummer negen  en van je hela hela hela holala, hela hela hela holala hela hela hela holala…….


En toen spontaan ontstond er een mooie samenzang, in de kalmte van de zee, het Oh Oh Den Haag van onze eigenste Harrie Jekkers klonk over de golven van onze geliefde Noordzee. Zucht, deze vriendschap, kameraadschap, verbondenheid en saamhorigheid daarvoor ga je toch met liefde elke ochtend met een lach je bed uit!

Wimohala


Dag neige - Aude an Harrie Jekkâhs

4.45 uâh gaat de wekkâh, doâh mèn kamâh klink de zoetgevauisde stem van André van Dùin. “begin de dag met un lach”

Kreunend en steunend maah wel met un lach klâhtâh ik mèn bed ùit 

Na mèn ochtend riteweil, bestèg ik mèn Hybride voeâhtùig om op pad te gan naah ut strand van Scheiveningûh.

Volle maan, lachende gezichte, stevag briessie, de twei waakhonde en de gladiator walluk gan we naah beineije naah ut strand.

6 uâh in de ochtend dag neige van de challenge is begonnûh.

Pausere met de kegsbaum, volle maan op de fautau vasgeleige en sommige achtâh un kegsbaum schùilend kleije wè ons ùit.

Nog eive wachte op de spogtievelinge die nog eive snel 20 push-ups doen, gan we èndelijk naah de zei.

Zingend en bibberend rake onze voete de eâhste golluf an, warom deije wè dit auk alweâh…………… ohja voâh de Roparun “tiembollenstreik.nl” 

En hoppa zak 'ns lekkâh doâh en daah gan onze baudie&mind ut watâh in, heâhlijk veil betâh dan ùitslape toch mensûh.


Wè zèn de Nogth Sea Vikings;

Naah de zei lède veil weige;

We zèn weâh hieâh;

Op daggie nummâh neige  en vajje hela hela hela holala, hela hela hela holala hela hela hela holala…….


En toen spontaan ontstond d'r un maui samezang, in de kallemte van de zei, ut Oh Oh De Haag van onze ègenste Harrie klonk auvâh de golve van onze geliefde Noâhdzei. Zuch deize vriendschap, kameraadschap, vebondehèd en saamhoâhghèd daah ga je toch met liefde elleke ochtend met un lach je bed ùit.

Wimohala


Day 9 - Ode to Harrie Jekkers

The alarm goes off at 4.45 am, and the sweet-toned voice of André van Duin sounds through my room: “Start the day with a smile”.

I climb out of bed, groaning and groaning, but with a smile.

After my morning ritual, I mount my Hybrid vehicle to head to the beach of Scheveningen.

Full moon, smiling faces, strong breeze, the two watchdogs and the gladiator walk we go down to the beach.

6 o'clock in the morning, day nine of the challenge has started.

Posing with a blown-in Christmas tree, a full moon captured in the photo and some of us taking shelter behind a Christmas tree, we undressed.

Just wait for the sports enthusiasts who quickly do 20 push-ups before we finally go to the sea.

Singing and shivering, our feet touch the first wave. Why did we do this again………… oh yeah for the Roparun “teambollenstreek.nl

And hoppa, relax and our body and mind go into the water, wonderful! Much better than sleeping in, folks.


We are the North Sea Vikings;

Many roads lead to the sea;

We are here again;

Here's to daggie number nine and from you hela hela hela holala, hela hela hela holala hela hela hela holala…….


And then spontaneously a beautiful congregational song arose, in the calm of the sea, the Oh Oh Den Haag by our very own Harrie Jekkers sounded over the waves of our beloved North Sea. Sigh, this friendship, camaraderie, connection and togetherness is what makes you love getting out of bed every morning with a smile!

Wimohala
6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page